Először is egy rövid bemutatkozással szeretném kezdeni, hiszen a Kármán Zöld Kör (KZK) a gépészkar legfiatalabb öntevékeny köre. 2018. őszén néhány kollégista úgy gondolta, hogy a fenntarthatósággal és környezetvédelemmel kapcsolatos tudását, valamint a hulladékcsökkentő életmódhoz néhány tippet szívesen megosztana másokkal. Pár hetente összejöveteleket szerveztek és létrehoztak egy facebook csoportot is, hogy ezzel is elősegítsék a kommunikációt egymás között. Az ezt követő tavaszi félévre a közösség átalakult, még továbbra is sokan érdeklődtek a téma iránt, de az aktívan részt vevők száma lecsökkent. Azonban akik maradtak a gyűléseken, úgy gondolták, hogy akár komolyabb mértékben is hozzájárulhatnak a kollégium ökológiai lábnyomának csökkentéséhez, a kollégisták fenntartható életvitelének elősegítéséhez és a kolis élet minőségének javításához.

Bővebben ...

A BME Gépészmérnöki Karának egyik legrégebbi szakmai köre, a Hegesztési Szakosztály 2019-ben ünnepelte alapításának 40 éves jubileumát. A szakosztályt 1979-ben a Münnich Ferenc Kollégiumban (mai nevén Kármán Tódor Kollégium) alapították Palotás Béla közreműködésével.

Bővebben ...

A Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági tagozata 2010-ben alakult. Célunk, hogy az energetika iránt érdeklődő hallgatók az egyetemi képzésen felüli tapasztalatokat szerezhessenek. Tagjaink túlnyomó többsége az energetikai mérnök szakról kerül ki. Igyekszünk nyitni mindenki felé, akit érdekelnek az energetikai kérdései, így tagjaink között tudhatunk villamos mérnököket, környezet mérnököket és jogászokat is.

Bővebben ...

A Kármán Stúdió a kollégium egyik médiaköre, bár sokszor kevernek minket a Fotókörrel, mi csak hang- és videótechnikával foglalkozunk. A Kar történetének egyik legrégebbi köre vagyunk, ugyanis már a Kármán koli (akkor nevén Münnich Ferenc Kollégium) 1966-os átadása óta volt rádió, majd kicsivel később film kör is indult és az évek alatt ezekből alakult ki a körünk mai képe.

Bővebben ...

A 2013 tavaszán alakult Kalorikus Gépek Szakosztály (KGSZ) a hőerőgépek családjával foglalkozik, elsősorban az elméleti tudás gyakorlatba való átültetésére törekszik.

Foglalkozásaink során különböző típusú motorok és gázturbinák tanulmányozása révén a hallgatók közelebb kerülhetnek a hőerőgépek lélektanához, megismerhetnek számos konstrukciós kialakítást. Kiemelten fontosnak tartjuk a tudásátadást, félévente 8-10 szakkörfoglalkozás során ismerkedhetnek meg új tagjaink a belsőégésű motorok, illetve a gőz- és gázturbinák működésével, részegységeivel, konstrukciós kialakításaival, és szerezhetnek szerszámhasználati tapasztalatot.

Bővebben ...

A Gillemot László Szakkollégium (GLSZ) 2018 őszén alakult, és az azóta eltelt másfél évben sikerült egy jó közösséget építenünk, valamint számos, az egyetemi tanulmányokon túlmutató programot szerveztünk. A GLSZ elsődleges célja egy olyan közösség létrehozása, amelyben a tagjaink egymást segítve fejlődhetnek tanulmányaik előrehaladtával.

A szakkollégium fő profilja tisztelegve névadónk munkássága előtt a fémes anyagtudomány, beleértve mindent az alapanyagok alakadásától, a kötéstechnológiákon át egészen a hétköznapi és különleges alkalmazásokig. Biztosak vagyunk benne, hogy minden gépész kolléga érdeklődik valamilyen anyagtudományhoz köthető téma iránt, függetlenül attól, hogy melyik irányba specializálódik. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy számos első és másodéves jelentkezik hozzánk, de teljesen más irányba tanuló tagjaink is akadnak.

Bővebben ...

Támogatóink