Tudomány

Az ösztöndíj célja

A 2021. éves pályázat célja, hogy a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók anyagi és szakmai támogatása annak érdekében, hogy Magyarországon biztosítva legyen a szakmai előmenetelük a megfelelő anyagi lehetőségek biztosításával. Az pályázat fő célja Magyarországon tartani a fiatal mérnököket. A díj e cél elérése érdekében nyújt pénzügyi támogatást. Az ösztöndíj bizottság a kuratórium tagjaiból tevődik össze, 3 kuratóriumi tag már döntésképes ösztöndíjbizottságot alkot. Személyük nincsen meghatározva. Feladata a beadott pályamunkák értékelése, személyes meghallgatások lebonyolítása, nyertes pályázók kiválasztása.

Az elnyerhető ösztöndíjak összértéke

Az előpályamunka után esetenként 50.000,- Ft díjazás van kitűzve. A kidolgozott pályázati munkák után a pályázó legfeljebb 400.000,- Ft díjazásban részesülhet. Az itt meghatározott összegektől, a kuratórium indokolt esetben egyedi megállapodás alapján eltérhet.

Pályázati feltételek

Az ösztöndíjra olyan magyar természetes személy pályázhat, aki:

  • épületgépészeti, építőmérnöki, épületautomatikai vagy környezetmérnöki szakirányon aktív nappali tagozatos hallgató, és erről hivatalos okmányt ad (hallgatói jogviszonyigazolás, index másolat) az említett szakirányok egyikén minimum 2 lezárt szemeszterrel rendelkezik
  • bírja a főiskola/egyetem ajánlását (3. számú melléklet tartalmazza)
  • a pályázati jelentkezés és mellékleteinek hiánytalan kitöltése
  • a pályamunka határidőre történő leadása Az Ösztöndíj bizottság a felsoroltakon kívül, egyedi elbírálás szerint, más szakterületről érkező hallgatókat is támogathat.

 A pályázat menete

Előpályamunka beadási határideje: 2021. október 15.

A pályázatok beadási határideje: 2022. január 30.

További információkat a Körös Campus oldalán, illetve a pályázati kiírásban olvashattok.

Támogatóink