Tudomány

A BME, a Pro Progressio Alapítvány, valamint az Élet és Tudomány közös felhívására 2022. március 17-ig lehet jelentkezni.

Idén is meghirdeti a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tudomány közös ismeretterjesztő cikkpályázatát, a műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerűsítésére a BME oktatói, kutatói és hallgatói részére, oktató-kutatói és hallgatói kategóriákban.

A pályázaton indulhat:

  • minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi oktató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll;
  • minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mesterképzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató.

A pályázat keretében olyan kutatási projektekhez, például az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében folyó vagy egyéb kutatáshoz, illetve TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét.

Az alábbi videóban megtekinthető a 2021-es díjátadó ünnepsége. Az erről készült hír itt tekinthető meg a bme.hu oldalán.A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti. A díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes folytatása érdekében díjazásban (ösztöndíjban) részesülnek.

A díjak/ösztöndíjak összege kategóriánként:

Oktatói-Kutatói pályázat:

  1. helyezett:        125.000 forint
  2. helyezett:        100.000 forint
  3. helyezett:          75.000 forint

Hallgatói pályázat:

  1. helyezett       100.000 forint
  2. helyezett         75.000  forint
  3. helyezett:        50.000 forint

Az írások elismeréséről - a Pro Progressio Alapítvány kuratóriumának a támogatása alapján -szakmai zsűri dönt, melynek tagjai a Műegyetem oktatói és az Élet és Tudomány szakemberei.

Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érdemes írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni.

A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges, az alábbi két cím mindegyikén eltud@eletestudomany.hu és ppai@proprogressio.hu .

Tárgyként kérjük feltüntetni: BME – ÉT cikkpályázat.

Az e-mailhez csatolva küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető által aláírt Pályázati lapot.

A cikkek terjedelme 10 000 – 11 000 karakter (szóközök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval (az utóbbiakat külön fájlban, képformátumban), képaláírásokkal ellátva. Kérjük, hogy a kéziratok ismeretterjesztő megközelítéssel készüljenek, ne a tudományos szakcikkek formai és tartalmi előírásait kövessék, pl. ne tartalmazzanak jegyzeteket, irodalomjegyzéket stb.

A pályázatok beküldésének határideje 2022. március 17. csütörtök.

A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményéről.

 

Rektori Kabinet Tudományos és Innovációs Igazgatóság

Támogatóink